Norme de etichetare nutritionala (Regulament (CE)) a alimentelor care contin aditivi alimentari, enzime alimentare si arome alimentare

Prezentam cateva Regulamente (CE), aplicabile partial din 20 ianuarie 2010, care contin cerinte privind etichetarea si utilizarea (adaugarea) in alimente, de aditivi alimentari, enzime alimentare, arome alimentare, vitamine si minerale, precum si mentiuni nutritionale si de sanatate asociate alimentelor.

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 de stabilire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare si aromele alimentare

Conform acestui Regulament (CE), aditivii alimentari, enzime alimentare si arome alimentare,care urmeaza a fi folosite in alimente, trebuie sa fie supuse unei proceduri de autorizare si incluse în liste comunitare.

Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 privind enzimele alimentare modifica Directiva 83/417/CEE, Regulamentul (CE) nr. 1493/1999, Directiva 2000/13/CE, Directiva 2001/112/CE si Regulamentul (CE) nr. 258/97.

Acest regulament stabileste norme privind etichetarea si conditiile de utilizare a enzimelor alimentare, care pot fi adaugate în produsele alimentare sau sunt comercializate ca atare. Normele se refera si la enzimele utilizate ca auxiliari tehnologici.

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari stabileste atat cerintele de etichetare pentru produsele alimentare care contin aditivi alimentari (coloranti alimentari, îndulcitori etc.), cat si cerinele de etichetare a aditivilor alimentari, care sunt destinati utilizarii ( adaugarii) in produsele alimentare sau vânzării lor ca atare, către consumatorul final.

Utilizarea aditivilor alimentari in produsele alimentare este autorizata, numai daca se regasesc in Listele/anexe comunitare si respecta anumite conditii:

- anexa II - lista aditivilor alimentari pentru a fi utilizati în produsele alimentare sau a fi comercializati ca atare;

- anexa III - lista aditivilor alimentari destinati pentru a intra in compozitia altor aditivii alimentari, în enzime alimentare si în arome alimentare. Identificare: orice aditiv alimentar se mentionează la etichetare prin precizarea categoriei /functiei tehnologice si denumirea specifica/codul E al aditivului alimentar.

Produsele alimentare introduse pe piată sau etichetate înainte de 20 ianuarie 2010, care nu respectă dispoziiile articolului 22 pot fi comercializate până la data durabilitătii minime / data limită de consum.

Produsele alimentare introduse pe piată sau etichetate înainte de 20 iulie 2010, care nu respectă dispozitiile articolului 24 pot fi comercializate până la data durabilitătii minime a acestora sau până la data limită de consum.

Inducerea în eroare a consumatorilor include aspecte legate de natura, prospetimea, calitatea ingredientelor utilizate, natura produsului sau procesului de fabricatie sau calitatea nutritivă a produsului alimentar.

Intrarea în vigoare: 20 ianuarie 2010.

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 privind aromele si anumite ingrediente alimentare cu proprietăti aromatizante destinate utilizării în si pe produsele alimentare modifica Regulamentul (CEE) nr. 1601/91, Regulamentele (CE) nr. 2232/96 si (CE) nr. 110/2008 si a Directivei 2000/13/CE.

Conform acestui Regulament (CE), aromele si ingredientele alimentare cu proprietăti aromatizante destinate utilizării în produsele alimentare si pe produsele alimentare trebuie sa fie autorizate, etichetate si incluse in lista comunitară/ anexa.

Anexa I - lista comunitară care contine aromele si materiile prime aprobate pentru a fi folosite, în si pe produsele alimentare.

Intrarea în vigoare: 20 ianuarie 2011.

Produsele alimentare introduse pe piată în mod legal sau etichetate înainte de 20 ianuarie 2011 care nu respectă dispozitiile prezentului regulament pot fi comercializate până la data durabilitătii minimale / data limită de consum.

Enzimele alimentare, aditivii alimentari si aromele alimentare care intră sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare si furajele modificate genetic (obligativitatea indicarii la etichetare a provenientei si/sau prezentei OMG-urilor in alimente), trebuie să fie autorizate în temeiul acestui regulament, fără a aduce atingere Directivei 2000/13/CE si Directivei 89/396/CEE

In consecinta, aplicarea cerintelor regulamentelor (CE) nr. 1332/2008, nr. 1333/2008, nr. 1334/2008 va fi coroborata cu cerintele regulamentelor, care se refera la produsele alimentare modificate genetic: Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 si Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic (alimente).

Norme de etichetare nutritionala (Regulament CE) a alimentelor privind mentiunile nutritionale si de sănătate asociate alimentelor

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mentiunile nutritionale si de sănătate asociate alimentelor (în vigoare de la 1 iulie 2007).

Modificari:

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice, de modificare a Regulamentului (CE) nr 1924/2006

Regulamentul (CE) nr. 107/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1924/2006 privind meniunile nutritionale si de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Regulamentul (CE) nr. 109/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1924/2006 privind meniunile nutritionale si de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Mentiunile nutritionale si de sănătate se refera la:

- rolul unui nutrient sau al unei substante din aliment, referitor la cresterea, dezvoltarea si functiile organismului (functiile psihologice si comportamentale);

- slăbire sau controlarea greutătii;

- reducerea senzatiei de foame sau sporirea senzatiei de satietate;

- reducerea valorii energetice a alimentelor incluse in regimul alimentar.

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 stabileste cerintele de etichetare la utilizarea mentiunilor nutritionale si de sănătate pentru a proteja consumatorii împotriva mentiunilor false:

- sa nu fie falsă, ambiguă sau înselătoare; sa nu dea nastere la îndoieli privind siguranta si /sau oportunitatea nutritională a altor alimente;

- compozitia nutritională a alimentului si prezenta nutrientilor sa fie demonstrata stiintific, că au efect benefic asupra sănătătii;

- sa fie înteleasa usor de consumatori;

- sa nu induca ideea ca, un regim alimentar variat si echilibrat nu asigura o bună stare de sănătate;

- mentiunea de sănătate trebuie sa fie reala, clara, sigura si utila pentru consumator în procesul de alegere a unui regim alimentar sănătos.

Regulamentul (CE) nr. 109/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 privind meniunile nutritionale si de sănătate înscrise pe produsele alimentare, modificat de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, introduce cerintele specifice de etichetare:

(a) mentiuni de reducere a riscului de îmbolnăvire;

(b) mentiuni referitoare la dezvoltarea si sănătatea copiilor.

Mentiunile nutritionale utilizate (etichetarea alimentelor) în cadrul unui stat membru înainte de data de 1 ianuarie 2005, în conformitate cu prevederile nationale aplicabile si care nu sunt incluse în anexa Regulamentului pot fi utilizate în continuare până la data de 19 ianuarie 2010.

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 privind adăugarea de vitamine si minerale si de alte substante la alimente (în vigoare de la 1 iulie 2007)

Anexele I si II la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 stabilesc listele de vitamine si minerale si formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare.

Regulamentul (CE) 1925/2006 reglementeaza conditiile de utilizare a vitaminelor si mineralor in alimente, restrictiile privind adaosul de vitamine si minerale in alimente, precum si criteriile de puritate ale acestora.

Modificari:

Regulamentul (CE) nr. 108/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr 1925/2006 privind adăugarea de vitamine si minerale, precum si a altor substante în produsele alimentare

Regulamentul (CE) nr.1170/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 privind listele de vitamine si minerale si formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare

Anexa III - lista cu preparatele cu vitamine si substante minerale care se pot adăuga în produsele alimentare (listele de vitamine si minerale sub formă biodisponibilă pentru organismul uman, care pot fi adăugate alimentelor, indiferent dacă sunt sau nu continute în mod obisnuit de acestea - Regulament (CE) nr. 1170/2009).

In vigoare: Alimentele plasate pe piată, etichetate anterior datei de 1 iulie 2007 si care nu corespund prevederilor acestui Regulament pot fi comercializate până la data de expirare a valabilitătii acestora, însă nu mai târziu de 31 decembrie 2009.

Cerinte generale aplicabile pentru fiecare regulament:

"Prezentul Regulament este obligatoriu în toate elementele sale si se aplică direct în toate statele membre."

Listele comunitare (aditivi alimentari, enzime alimentare, arome alimentare, vitamine si minerale, mentiuni nutritionale si de sănătate) se actualizeaza periodic de catre Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara prin testari, evaluari toxicologice si reevaluari pe baza cercetarilor si rezultatelor stiintifice

Red Info
This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start